Önkormányzat

[

Önkormányzat

7775 Illocska Fő utca 13.
Tel.: 0672/456-117

[

Illocska Község Önkormányzat adószáma

15334170-1-02

[

Illocska Község Önkormányzat bankszámlaszáma

11731142-15334170

[

Polgármester

Kehi József

[

Képviselők

Krízicsné Bihari Rita, Erdő-Bonyár Lajos, Juhos Józsefné

[

Jegyző

dr. Szarkándi Zita

[

Aljegyző

Horváth Szabina

[

Falugondnok

Szücs Sándorné

[

Közösségszervező

Szemes Kinga

[

Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal

7822 Nagyharsány kossuth u. 54.
Tel: 72/568-000

[

Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarbólyi Kirendeltsége

7775 Magyarbóly Vasút utca 15.
Tel: 72/456-106